تعداد مقالات: 1747
1527. معرفی کتاب

دوره 8، شماره 2، شهریور 1371، صفحه 64-66


1528. خلاصه مقالات

دوره 8، شماره 1، خرداد 1371، صفحه 53-55


1529. بررسی رفتار کنترل‌کننده‌های اصطکاکی برای حفاظت لرزه‌یی تجهیزات حساس

دوره 2-26، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 147-154

تورج تقی‌خانی؛ هادی صالحی


1530. طراحی مستقیم براساس تغییرمکان با لحاظ‌کردن تأثیر اندرکنش خاک و سازه

دوره 31.2، شماره 2.1، تابستان 1394، صفحه 137-144

فرهاد بهنام فر؛ مریم عیدینی نژاد؛ سید مهدی طاهریان قهفرخی


1540. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 24، شماره 42، بهار 1387، صفحه 118-118


1541. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 24، شماره 44، پاییز 1387، صفحه 137-142


1547. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 129-129


1548. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز 1382، صفحه 140-140