تعداد مقالات: 1848
1527. چکیده مقالات پژوهشی به انگلیسی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، بهار 1380، صفحه 104-100


1528. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 20، شماره 27، تابستان 1383، صفحه 104-104


1529. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 22، شماره 35، پاییز 1385، صفحه 105-105


1530. تأثیر محصورشدگیِ اجزای مرزی با کامپوزیت F‌R‌P در رفتارِ دیوارِ برشی

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 111-118

مریم محمدی انایی؛ داود مستوفی نژاد


1533. معرفی کتاب

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 119-121


1537. تحلیل عددی استاتیکی عملکرد زهکش چتری در تونل پوشش‌دار دایروی عمیق تحت تراوش پایدار

دوره 32.2، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 121-133

محمود هاشمی؛ علی حسین بالام؛ علی باقری نسب


1539. ارزیابی تجربی رفتار خمشی تیرهای بتن‌آرمه ی خودتراکم حاوی الیاف تحت بارگذاری سیکلی

دوره 31.2، شماره 4.1، زمستان 1394، صفحه 125-133

حمیدرضا توکلی؛ مسعود فلاح تبار


1541. روش جدید تشخیص آسیب بر مبنای تبدیل موجک در قاب‌های خمشی ساختمانی

دوره 2-29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 127-136

فردین رئوفی؛ امید بهار


1542. چالش‌های پیش رو در بهره‌گیری از روش «تحویل یک‌پارچه‌ی اقلام پروژه» در ایران

دوره 33.2، شماره 1.2، بهار 1396، صفحه 129-135

10.24200/j30.2017.1110

محمدحسن سبط؛ وحید شاه حسینی؛ حسین حجرالاسودی


1544. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-29، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 129-138


1545. معرفی کتاب

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز 1382، صفحه 130-133


1547. چالش های اعمال ضریب بالاسری در مناقصات طرح های عمرانی

دوره 32.2، شماره 3.1، پاییز 1395، صفحه 131-144

اقبال شاکری؛ محمدرضا افشار؛ امید امیری


1548. مقایسه آیین نامه های مختلف برای تعیین ظرفیت باربری محوری شمع‌ها

دوره 32.2، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 131-138

محمدمهدی احمدی؛ احسان کشمیری