تعداد مقالات: 1848
1552. بررسی اثر افزودن الیاف موکت در افزایش فشار آب حفره‌یی در ماسه‌ی انزلی به کمک دستگاه تانک شفاف

دوره 31.2، شماره 1.2، بهار 1394، صفحه 133-140

رضا جمشیدی چناری؛ آرش یوسفی برندق؛ محمدباقر اسفندیاری صومعه سرایی


1554. مدل بهینه‌سازی طراحی سازه‌های کنترل شیب جهت پایداری رودخانه‌ها

دوره 34.2، شماره 3.1، پاییز 1397، صفحه 133-141

10.24200/j30.2018.1415

سعیده آدینه؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی؛ سعید علیمحمدی؛ حسین قریشی


1555. تأثیر نسبت ضخامت ورق اتصال تیر به ستون فلزی پرشده با بتن در رفتار لرزه‌یی اتصال

دوره 34.2، شماره 4.2، زمستان 1397، صفحه 133-143

10.24200/j30.2019.1449

سیدحسین حسینی لواسانی؛ سجاد پولکی؛ رضا خوشنویسان


1556. ارزیابی ضرایب تبدیل شتاب زلزله‌ی طرح به شتاب‌های سطوح مختلف زلزله برای شهرستان‌های ساری و فریدون‌شهر

دوره 2-30، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 135-142

موسی محمودی صاحبی؛ ابوالفضل سلطانی؛ شهرام صیدی سیدشکری


1563. ارزیابی گیرداری جزئی موجود در اتصالات ساده‌ی فولادی با نبشی تحت بارگذاری ثقلی

دوره 2-30، شماره 1.2، بهار 1393، صفحه 137-146

سامان باقری؛ نوید وافی تبریزی


1564. تحلیل حدی مرز بالا با استفاده از روش بدون شبکه در خاک‌های چسبنده

دوره 2-30، شماره 4.1، زمستان 1393، صفحه 137-147

سعید راعی؛ سیدمحمد بینش


1566. ارزیابی روابط کاهندگی در تطبیق با مجموعه‌ی داده‌های فلات ایران

دوره 31.2، شماره 1.1، بهار 1394، صفحه 137-146

سحرالسادات راه پیما؛ علیرضا آذربخت


1569. تفکیک خطر لرزه یی شاخص اتا در طیف های شرطی

دوره 32.2، شماره 1.2، بهار 1395، صفحه 139-147

محمدعلی مهندسی؛ علیرضا آذربخت


1570. بررسی رخداد ناپایداری در ناحیه کششی تیرهای فولادی با استفاده از یک مدل یک بعدی

دوره 32.2، شماره 2.1، تابستان 1395، صفحه 139-144

حمید محرمی؛ ابوالفضل عرب زاده؛ محسن ورمزیاری


1574. ارزیابی شاخص خرابی و کاهش مقاومت قاب خمشی بتن‌آرمه با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 32.2، شماره 1.1، بهار 1395، صفحه 141-152

علی خیرالدین؛ علی جهان؛ علیرضا بیطرف


1575. بررسی تأثیر نوع آهک و نحوه ی اختلاط آن در بهسازی خاک های متورم شونده

دوره 33.2، شماره 4.2، زمستان 1396، صفحه 141-146

10.24200/j30.2018.1268

مهیار سجادیان؛ کاظم برخورداری