تعداد مقالات: 1862
1776. معرفی کتاب

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 90-93


1778. مطالعه آزمایشگاهی دوام و خصوصیات مکانیکی بتن حاوی ریزدانه و درشت دانه تایر بازیافتی به همراه دوده سیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j30.2019.51631.2422

مسعود سعادت خوش؛ محمد صادق دهقان؛ فرزین بهلولی؛ مهدی آرزومندی؛ مجتبی کریمائی طبرستانی


1779. ارزیابی تأثیر پارامترهای برداشت بر وضوح تصاویر پراکنش در روش تحلیل چند ایستگاهی امواج سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2019.53491.2551

سهراب میراثی؛ حسین رهنما


1780. تحلیل ارتعاش آزاد صفحات مستطیلی ضخیم همسانگرد عرضی بر بستر دوپارامتری پاسترناک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2019.53464.2560

شایان محمد علی زاده؛ بهرام نوائی نیا؛ پروانه ناطقی بابگی


1781. ارزیابی خصوصیات نگهداشت آب خاک کربناته جزیره هرمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2019.53727.2581

حبیب شاه نظری؛ سعید کوزه گران؛ یاسر جعفریان


1782. مدل سازی عددی اندرکنش امواج دریا با سازه های ساحلی از نوع غشای بادشونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2019.53845.2592

نگار محبعلی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ بیژن برومند


1783. ارزیابی آزمایشگاهی سیستم دیوار همبسته بتنی با تیر همبند فولادی پس‌کشیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.54221.2621

محمدسجاد زارعیان؛ محمدرضا اصفهانی؛ عبدالله حسینی


1784. استفاده از آرماتورهای ویژه برای بهبود رفتار پس از گسیختگی پانچینگ دال‌های تخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.54241.2622

سعید سروری؛ محمدرضا اصفهانی


1785. رابطه‌سازی نوین برای روش رهایی پویای جنبشی بر پایه درون‌یابی لاگرانژ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.53836.2603

جواد علامتیان؛ امیرحسین نمدچی؛ مرتضی عباسی


1786. داده کاوی تخلفات رانندگان ناوگان باری ایران تحت شرایط مختلف رفتار راننده، ناوگان و سفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.54516.2649

عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ احسان ایازی؛ علی مقدری


1787. ارزیابی انتقال حرارت و روند کسب مقاومت در بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.54432.2639

محمد علی داستان دیزناب؛ مهدی موسوی؛ محمد کریمی مهرآبادی؛ محسن آخانی


1788. بررسی آزمایشگاهی وصله مکانیکی میلگردهای کششی تیر بتن آرمه تحت خمش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.54320.2630

علی خیرالدین؛ پیام طریقی؛ قاسم پاچیده؛ صادق هاشمی


1789. بررسی رفتار غیر خطی دیوار بتن مسلح با آلیاژ حافظه دار شکلی تحت اثر زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.54222.2620

حمید بیرقی


1790. بررسی تاثیر فاصله ساختمان‌‌ها‌ و سختی خاک در اندرکنش چندگانه سازه - خاک - سازه در ساختمان‌های بلند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.54799.2674

امیرحسین نوروزی؛ محسن گرامی؛ رضا وهدانی؛ عباس سیوندی


1791. ارزیابی خودکار ریسک سقوط از ارتفاع با استفاده از مدل اطلاعاتی ساختمان و پردازش تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.53198.2539

محمد رسولی منش؛ حسین تقدس؛ فرزاد چوکان؛ مصطفی داداشی حاجی؛ محمدحسین تمنایی فر


1792. بررسی اثر میرایی وابسته به اندازه تنش در تحلیل لرزه ای غیرخطی سدهای بتنی وزنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.54299.2629

حسن میرزا بزرگ؛ امیر سوری


1793. مطالعه آزمایشگاهی رفتار بیرون‌کششی ژئوگرید مدفون در خاک ماسه‌ای یکنواخت تحت اثر بارهای استاتیکی، تناوبی و پساتناوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.54486.2644

علی ماهیگیر؛ علیرضا اردکانی؛ محمود حسنلوراد


1794. کاهش خرابی ناشی از برخورد هواپیما به سازه‌های محافظ بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.54430.2646

حسن استادحسین؛ امیرحسین بلوری کاشانی


1795. بررسی آزمایشگاهی و عددی جریان فوق‌بحرانی در شیب‌شکن قائم با کانال دایروی در بالادست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.54820.2678

محمد فرشته‌پور؛ محمدرضا چمنی


1796. رفتار برش پانچینگ دال های تخت تقویت شده با بتن ECC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.55003.2692

بهداد هاشمی سالانقوچ؛ محمدرضا اصفهانی


1798. بررسی تاثیر کاربرد نانوذرات سیلیس پایروژنیک بر مقاومت بتن توانمند در برابر خوردگی میلگردهای مدفون در بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.54746.2667

محمد حسین مبینی؛ علیرضا خالو


1799. ارزیابی اندرکنش پارامترهای مؤثر بر خصوصیات رفتاری مصالح دانه‌ای غیر چسبنده لایه اساس روسازی آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.52968.2521

محمدرضا احدی؛ سید فرزاد میرهاشمی؛ مصطفی صادق نژاد


1800. ارزیابی مواجهه‌های نزدیک به تصادم شناور‌ها با درنظر گرفتن شناورهای غیرکنوانسیونی در شمال شرقی جزیره قشم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.53967.2604

رضا ادراکی؛ روزبه پناهی؛ حسن اکبری؛ سعید خورسندی؛ مهدی دانشجو