نویسنده = رضا افضل‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. آشکار سازی گازهای قابل اشتعال توسط حسگر‌ مقاومتی اکسید قلع ساخته شده به روش تبخیر با باریکه‌ی الکترونی

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 21-29

سید محسن حسینی گلگو؛ فرامرز حسین بابایی؛ رضا افضل‌زاده