نویسنده = محمدعلی هوشیارفرد
تعداد مقالات: 1
1. ریزساختار برقگیر‌های تهیه شده از پودر نانومتری و بررسی اثرات استفاده از این پودر بر خواص اکسیدروی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 41-46

زیارت علی نعمتی؛ حسن نوائی الوار؛ محمدعلی هوشیارفرد؛ محمد علی فقیهی ثانی