نویسنده = تورج سبزواری
تعداد مقالات: 1
1. طرح زهکشی تکیه‌گاه نفوذ‌پذیر سد‌های خاکی

دوره 20، شماره 27، تابستان 1383، صفحه 70-76

ابوالفضل شمسایی؛ تورج سبزواری