نویسنده = ناصر خاجی
تعداد مقالات: 3
3. روش معادلات مجزا برای حل مسائل دوبعدی الاستودینامیک در حوزه‌ی بسامد

دوره 2-30، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 65-74

ناصر خاجی؛ محسن میرزاجانی