نویسنده = هاشم شریعتمدار
تعداد مقالات: 6
1. بررسی آزمایشگاهی رفتار کامپوزیت های سیمانی الیافی توانمند

دوره 34.2، شماره 4.1، زمستان 1397، صفحه 37-46

10.24200/j30.2019.1425

محمد حسین ثقفی؛ هاشم شریعتمدار؛ علی خیرالدین


4. بررسی ترمیم‌پذیری سازه‌های تقویت شده با ورقه‌های کامپوزیتی CFRP

دوره 33.2، شماره 4.2، زمستان 1396، صفحه 71-79

10.24200/j30.2018.1278

ابراهیم زمانی بیدختی؛ هاشم شریعتمدار


5. طراحی کنترل‌کننده ی فازی بهینه ‌شده برای کاهش پاسخ سازه در برابر نیروهای زلزله

دوره 32.2، شماره 2.1، تابستان 1395، صفحه 49-58

حسام الدین مشکوه رضوی؛ هاشم شریعتمدار