نویسنده = محسن شهروزی
تعداد مقالات: 2
2. رمزدهی ویژه‌ی الگوریتم توارثی برای تعیین بهینه‌ی دسته‌ی شتاب‌نگاشت‌ها

دوره 2-29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 91-96

محسن شهروزی؛ جعفر کیوانی؛ سعیده سیف