نویسنده = هادی عادلخانی
تعداد مقالات: 1
1. آبکاری آلیاژی آهن - نیکل - کروم با جریان ضربه‌یی

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، زمستان 1380، صفحه 78-83

هادی عادلخانی؛ محمدرضا ارشدی