نویسنده = ابوالحسن وفائی
تعداد مقالات: 4
بررسی اثر نقص هندسی ریزساختار در رفتار تک‌محوری فوم‌های سلول‌باز

دوره 2-30، شماره 1.2، اردیبهشت 1393، صفحه 53-61

سروش جلیلوند؛ شریف شاه بیک؛ ابوالحسن وفایی


بررسی عددی اثرات ریزساختار بر مقاومت فشاری بتن

دوره 2-29، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 61-70

محمدرضا یعقوبی؛ شریف شاه بیک؛ ابوالحسن وفایی


بررسی شکل‌پذیری اتصالات L و T شکل دیوارهای D۳ پانل تحت بارگذاری جانبی و ثقلی

دوره 2-29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 129-139

امیر حسین سنگکی؛ ابوالحسن وفائی؛ محمدزمان کبیر؛ طیبه گلی


بررسی رفتار لرزه‌یی قاب‌های فولادی در سطوح خطر مختلف با روش زمان دوام

دوره 2-28، شماره 4، دی 1391، صفحه 115-125

افشین فرهادی؛ همایون استکانچی؛ ابوالحسن وفائی؛ طیبه گلی