نویسنده = رضا محمد مومنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عددی اثر استفاده از خاک مسلح شده به‌وسیله ژئوفوم در کاهش اثرات ناشی از بارگذاری انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5676.2279

مهدی خداپرست؛ رضا محمد مومنی