نویسنده = فریبرز ناطقی الهی
تعداد مقالات: 4
بررسی اهمیت پارامترهای موثر بر گسیختگی ستون کوتاه با استفاده از روش‌های همبستگی و یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2022.59055.3021

فریبرز ناطقی الهی؛ زهرا نوری


رفتار گسیختگی و برآورد ظرفیت برشی شاه‌تیرهای مرکب بتنی-فولادی با سخت‌کننده قطری

دوره 32.2، شماره 1.2، خرداد 1395، صفحه 37-46

ایوب دهقانی؛ علی اکبر حیات داودی؛ فریبرز ناطقی الهی


معرفی اتصال خمشی تیر به ستون قوطی فولادی بااستفاده از صفحات کناری

دوره 2-26، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 13-20

فریبرز ناطقی الهی؛ زهرا طباطبائی