نویسنده = محمود هاشمی
تعداد مقالات: 2
بررسی رفتار خمشی دال‌های مجوف دو طرفه با گوی‌های لهیده و کیج‌های فولادی محصور کننده

دوره 36.2، شماره 3.2، آذر 1399، صفحه 29-37

10.24200/j30.2019.53041.2523

محسن عموشاهی؛ مهران زینلیان؛ محمود هاشمی؛ داوود مستوفی نژاد؛ فرهنگ فرحبد؛ حامد اسداللهی


تحلیل عددی استاتیکی عملکرد زهکش چتری در تونل پوشش‌دار دایروی عمیق تحت تراوش پایدار

دوره 32.2، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 121-133

محمود هاشمی؛ علی حسین بالام؛ علی باقری نسب