نویسنده = خدیجه قراط
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شرایط تولید آب طالبی سمسوری و ارزیابی حسی آن

دوره 20، شماره 28، پاییز 1383، صفحه 61-64

ویدا مقصودی؛ سهیلا یغمایی؛ خدیجه قراط