نویسنده = مهران زینلیان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی رفتار خمشی دال‌های مجوف دو طرفه با گوی‌های لهیده و کیج‌های فولادی محصور کننده

دوره 36.2، شماره 3.2، پاییز 1399، صفحه 29-37

10.24200/j30.2019.53041.2523

محسن عموشاهی؛ مهران زینلیان؛ محمود هاشمی؛ داوود مستوفی نژاد؛ فرهنگ فرحبد؛ حامد اسداللهی


2. بررسی عددی رفتار دیوارهای پانلی سبک سه بعدی تحت بارگذاری جانبی افزاینده

دوره 34.2، شماره 4.2، زمستان 1397، صفحه 83-94

10.24200/j30.2019.1452

مهران زینلیان؛ امید خواجه خباز؛ علیرضا خواجه خباز؛ مریم داعی


4. بررسی رفتار لرزه‌یی قاب های سرد نورد شده ی فولادی با پوشش صفحه ی سیمان فایبری

دوره 33.2، شماره 4.2، زمستان 1396، صفحه 81-90

10.24200/j30.2018.1276

مهران زینلیان؛ علی زارع زاده شهرسبی


5. مدل سازی رفتار چرخه‌یی سازه‌ها با در نظر گرفتن اثرات باریک‌شدگی، کاهش سختی، کاهش مقاومت و لغزش

دوره 32.2، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 63-72

مهران زینلیان؛ مهدی مختاری؛ حسین تاجمیر ریاحی