نویسنده = زهره خلیلی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین پارامترهای مدل رفتاری C‌a‌m - C‌l‌a‌y در مدل‌سازی رفتار خاک ماسه‌یی در آزمایش سه‌محوری

دوره 2-30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 97-106

زهره خلیلی؛ سیدشهاب الدین یثربی؛ محمد علیایی