نویسنده = محمد مهدی حیدری
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی چگونگی تعیین عمق بستر مواد در کوره‌ی دوار با استفاده از روش تحلیل معکوس

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 37-48

محمد مهدی حیدری؛ بیژن فرهانیه