نویسنده = محمود عامری
تعداد مقالات: 2
1. حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی حاوی سرباره‌ی کوره‌ی قوس الکتریکی

دوره 31.2، شماره 4.1، زمستان 1394، صفحه 89-96

محمود عامری؛ منصور صادقی آواز


2. ارزیابی خستگی مخلوط‌های آسفالتی بر اساس پارامترهای انرژی

دوره 2-26، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 87-92

محمود عامری؛ علی رضا خاوندی