نویسنده = صالح محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی و بررسی رفتار اتصالات با مقطع کاهش‌یافته در تیرهای دوبل ایرانی

دوره 31.2، شماره 2.1، تابستان 1394، صفحه 3-10

مرتضی نقی پور؛ صالح محمد ابراهیم زاده سپاسگزار