نویسنده = مهرشاد صنمی
تعداد مقالات: 1
1. نقش پیر‌سازی مصنوعی بر خواص مکانیکی و ریز‌ساختار آلیاژ آلومینیم 319

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 3-10

سعید شبستری؛ مهرشاد صنمی