نویسنده = مژگان یعقوب شاهی
تعداد مقالات: 1
1. تنفس جان تیرورق‏ های فولادی در پل‏ ها تحت بار ترافیک

دوره 34.2، شماره 2.2، تابستان 1397، صفحه 71-79

10.24200/j30.2018.1366

مژگان یعقوب شاهی؛ محمدمهدی علی نیا