نویسنده = مهدی برقعی
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی کامپیوتری تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار 1377، صفحه 46-54

مهدی برقعی؛ رادا زراسوند اسدی