نویسنده = فرانک محمدی دهشال
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ لرزه یی ریزشمع‌های زاویه دار در خاک‌های لایه‌دار

دوره 34.2، شماره 3.2، پاییز 1397، صفحه 125-133

10.24200/j30.2018.1419

واحد قیاسی؛ فرانک محمدی دهشال