نویسنده = حسین گل نبی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از انرژی نورانی لیزرهای پرقدرت

دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، فروردین 1373، صفحه 62-64

حسین گل نبی