نویسنده = محسن کمالیان
تعداد مقالات: 3
2. ملاحظاتی درباره‌ی روش انتگرال‌گیری ضمنی مدل خمیری منظری ـ دافالیس

دوره 2-30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 107-116

عباس گنجی؛ محمد کاظم جعفری؛ جعفر نجفی زاده؛ محسن کمالیان


3. برآورد ضرایب ظرفیت باربری لرزه‌یی پی نواری مجاور شیروانی با روش خطوط مشخصه‌ی تنش

دوره 2-29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 81-90

محسن کمالیان؛ محمد گلدسته؛ روزبه صفائیان آملی؛ ایرج رحمانی