نویسنده = احمد فهیمی‌فر
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل تونل‌های زیر سطح آب زیرزمینی با درنظر گرفتن نیروهای تراوش

دوره 2-29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 65-76

احمد فهیمی فر؛ محمدرضا زارعی فرد


3. روشی تحلیلی برای تخمین تغییر شکل‌های خزشی جدار تونل‌های دایروی

دوره 2-26، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 67-72

احمد فهیمی‌فر؛ فرشاد منشی زاده تهرانی


4. اثرات تراکم‌پذیری سیال و مجاورت با گمانه بر شروع و گسترش ترک هیدرولیکی

دوره 25، شماره 48.1، تابستان 1388، صفحه 31-36

علی لکی روحانی؛ احمد فهیمی فر


5. تحلیل عینی پدیده "مکان‌یابی کرنش"

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 45-53

هومن شبیری؛ احمد فهیمی‌فر؛ سیدعبدالعظیم امیرشاه‌کرمی