نویسنده = فیاض رحیم زاده رفوئی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر تغییر زاویه اعضای قطری بر ضریب رفتار و منحنی شکنندگی فروریزش سازه های دایاگرید فولادی میان مرتبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5434.2245

علی سید کاظمی؛ فیاض رحیم زاده رفوئی


3. ارزیابی ارتعاش تیرها با استفاده از چند‌جمله‌یی‌های متعامد مُفسر

دوره 31.2، شماره 3.1، پاییز 1394، صفحه 83-92

رحمان جعفری؛ علی فرازنده؛ علی نیکخو؛ فیاض رحیم زاده رفوئی


4. بررسی رفتار لرزه‌یی اتاق آجری محصور با کلاف

دوره 24، شماره 44، پاییز 1387، صفحه 21-27

محمدتقی کاظمی؛ مسعود حسین زاده اصل؛ علی بخشی؛ فیاض رحیم زاده رفوئی؛ ثریا اقبالی