نویسنده = محمدحسن بازیار
تعداد مقالات: 3
2. تعیین پارامترهای رفتاری آبرفت درشت‌دانه ی تهران به کمک آزمایش های پرسیومتری برجا و آزمایشگاهی

دوره 32.2، شماره 2.2، تابستان 1395، صفحه 43-55

محمد امامی؛ سیدشهاب الدین یثربی؛ محمدحسن بازیار


3. بررسی اثر انعطاف‌پذیری پوشش سازه ی زیرزمینی بر پاسخ شتاب سطح زمین

دوره 31.2، شماره 4.2، زمستان 1394، صفحه 79-89

محمدحسن بازیار؛ مسعود رابطی مقدم؛ دانگ سوکیم؛ یون ووک چوو