کلیدواژه‌ها = رادیه‌ی شمع‌های بزرگ و کوچک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد سیستم های رادیه ی شمع منفصل در دو حالت هندسی بزرگ و کوچک

دوره 34.2، شماره 1.2، بهار 1397، صفحه 101-110

10.24200/j30.2018.1337

عبدالحسین حداد؛ ارمیا شفیعی؛ علی لشگری