کلیدواژه‌ها = خاک ناهمگن
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ی تحلیلی رفتار لرزه یی دیوار حائل در خاک ناهمگن

دوره 35.2، شماره 1.2، بهار 1398، صفحه 31-40

10.24200/j30.2018.1781.1963

حسین تاجمیر ریاحی؛ سیدحمیدرضا موسوی