کلیدواژه‌ها = بارجانبی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی باربری جانبی تک شمع قائم مجاور شیب خاکی تسلیح‌شده با ژئوگرید

دوره 2-28، شماره 2، بهار 1391، صفحه 89-98

محمد علی زمردیان؛ حمید صادقی


3. بررسی رفتار خاک اطراف گروه شمع تحت بار جانبی در ماسه

دوره 2-27، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 93-101

مسعود حاجی علیلوی بناب؛ حبیب آذرنیا شاهگلی؛ محمدحسین محصل