کلیدواژه‌ها = اندرکنش سینماتیکی
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر تغییر مشخصات لایه‌های خاک بر پاسخ سیستم خاک ـ شمع تحت بار زلزله

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 49-57

صمد میر محمد صادقی؛ علی اکبر گلشنی