کلیدواژه‌ها = طراحی براساس تغییرمکان
تعداد مقالات: 3
1. طراحی براساس تغییرمکان برای سازه های نامنظم پیچشی با در نظر گرفتن نامنظمی در دوجهت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j30.2018.5713.2269

محمد ثابت راسخ؛ فرهاد بهنام فر


2. طراحی مستقیم براساس تغییرمکان با لحاظ‌کردن تأثیر اندرکنش خاک و سازه

دوره 31.2، شماره 2.1، تابستان 1394، صفحه 137-144

فرهاد بهنام فر؛ مریم عیدینی نژاد؛ سید مهدی طاهریان قهفرخی


3. ارزیابی روش طراحی مستقیم براساس تغییرمکان در طرح لرزه‌یی دیوارهای برشی بتن مسلح

دوره 2-28، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 25-38

مجتبی شابدین؛ مسعود سلطانی محمدی