کلیدواژه‌ها = سیمان پرتلند
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه ی تأثیر ژئوپلیمر در پایه ی خاکستر پوسته ی برنج در تثبیت خاک ماسه‌یی

دوره 37.2، شماره 1.1، بهار 1400، صفحه 35-46

10.24200/j30.2020.55217.2712

فرشید ریاحی دهکردی؛ وحید توفیق؛ محمدمحسن توفیق


3. بررسی ترمودینامیکی هیدراسیون و انقباض شیمیایی سیمان حاوی سرباره

دوره 34.2، شماره 4.2، زمستان 1397، صفحه 75-82

10.24200/j30.2019.1446

امیر طریقت؛ میلاد محمدی؛ یاقوت مدرس


4. اثر افزودن سیمان بر ناهمسانی مقاومتی ماسه در بارگذاری‌های فشاری و کششی (کاهش فشار محوری)

دوره 2-29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 117-125

کاظم فخاریان؛ سارا حیدری گلفزائی؛ امیرحسین اقبالی