کلیدواژه‌ها = تکیه‌گاه پل
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل قابلیت اطمینان روابط تخمین عمق آب شستگی اطراف تکیه گاه پل ها

دوره 34.2، شماره 3.2، پاییز 1397، صفحه 23-31

10.24200/j30.2018.1400

عبدالرضا کبیری سامانی؛ نیلوفر مهین پرور؛ امین سلامتیان


2. شبیه‌سازی سه بعدی حفره‌ی آب‌شستگی اطراف تکیه‌گاه پل با دیواره‌ی قائم با نرم‌افزارFLOW-3D

دوره 2-30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 117-123

هاجر حسینی؛ نادر هاتف؛ ناصر طالب بیدختی