کلیدواژه‌ها = سازه‌ی یک درجه آزادی با زوال سختی و مقاومت
تعداد مقالات: 1