کلیدواژه‌ها = روش زمان دوام
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی روش زمان دوام در آنالیز لرزه‌یی سیستم لرزه‌بر قاب مقاوم جانبی T شکل

دوره 31.2، شماره 1.1، بهار 1394، صفحه 119-128

مهدی گرزین؛ حسین تاجمیر ریاحی؛ پیام اشتری


3. تحلیل خطی مخازن فولادی روزمینیِ نفت بهروش زمان دوام با توابع شتابِ سازگار با زلزلههای واقعی

دوره 2-26، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 23-31

دانیال واعظی؛ همایون استکانچی؛ ابوالحسن وفایی؛ حسین تاجمیر ریاحی


4. کاربرد روش زمان دوام در تحلیل و طراحی لرزه‌یی سدهای بتنی وزنی

دوره 2-26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 105-118

وحید والامنش؛ همایون اسمعیل پور استکانچی؛ ابوالحسن وفایی


5. بررسی امکان کاربرد روش «زمان دوام» در تحلیل لرزه‌یی مخازن فولادی

دوره 24، شماره 46.1، زمستان 1387، صفحه 59-72

کیانوش سامانی‌پور؛ ابوالحسن وفائی؛ همایون پوراستکانچی؛ جعفر کیوانی