کلیدواژه‌ها = دینامیک سیستم قدرت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر محل خطا بر نوسانات بین‌ناحیه‌یی در سیستم‌های قدرت تحت استرس

دوره 25، 52 - ویژه مهندسی برق، زمستان 1388، صفحه 37-46

علی حسامی نقشبندی؛ احد کاظمی؛ حسن مدیر شانه چی