کلیدواژه‌ها = الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات
بهینه‌سازی نیروی پیش‌کشیدگی کابل‌ها در پل‌های کابلی ایستا با ساده سازی مدل سازه به همراه مطالعه موردی پل لالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j30.2022.60867.3128

میثم رون؛ امیر رضا قیامی آزاد


طراحی کنترل‌کننده ی فازی بهینه ‌شده برای کاهش پاسخ سازه در برابر نیروهای زلزله

دوره 32.2، شماره 2.1، شهریور 1395، صفحه 49-58

حسام الدین مشکوه رضوی؛ هاشم شریعتمدار