کلیدواژه‌ها = میکروسکوپ الکترونی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سیمان در بهسازی خاک رسی آلوده به ماده آلی آنتراسن

دوره 33.2، شماره 4.1، زمستان 1396، صفحه 39-48

10.24200/j30.2018.1256

محمد مهدی خلوصی؛ علی رئیسی استبرق؛ جمال عبداللهی