کلیدواژه‌ها = روش تحریک طبیعی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی سیستم های چند درجه آزادی تحت ارتعاش محیطی ناایستا

دوره 33.2، شماره 4.2، زمستان 1396، صفحه 37-45

10.24200/j30.2018.1271

رضا کرمی محمدی؛ عباس محبوبی؛ معین خلج