کلیدواژه‌ها = بتن مسلح
تعداد مقالات: 11
3. مدل رفتاری چسبندگی ـ لغزش میلگرد مدفون در بتن با طول مهاری کم

دوره 35.2، شماره 3.2، پاییز 1398، صفحه 97-105

10.24200/j30.2018.5027.2195

مرتضی مهمی؛ وحید بروجردیان


4. رفتار اتصالات کناری تیر عریض– ستون بتن مسلح دارای خروج از مرکزیت محور تیر نسبت به محور ستون

دوره 34.2، شماره 2.1، تابستان 1397، صفحه 3-12

10.24200/j30.2018.1350

میثم مقیمی دهکردی؛ عباسعلی تسنیمی؛ سارا میرزا باقری


6. بهینه‌سازی مدل خرپایی روش بست و بند در تیرهای عمیق با بازشو

دوره 32.2، شماره 2.1، تابستان 1395، صفحه 67-77

مهدی مرادی؛ محمدرضا اصفهانی


7. مدل‌سازی پی پوسته‌یی مخروطی بتن مسلح با شیب‌های مختلف

دوره 2-30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 61-67

مرتضی شیخی؛ حسن حاجی کاظمی


9. اثر مقاومت بتن، مقدار میلگرد، و خسارت اولیه بر نتایج آزمایش دینامیکی مودال در تیرهای خمشی

دوره 2-28، شماره 3، بهار 1391، صفحه 3-12

محمدرضا اصفهانی؛ سیامک گل نرگسی؛ میثم محمد حسینیان


10. اثر سخت‌کنندگی کششی در اعضای بتنیِ مسلح به صفحات بسپاری الیافی

دوره 2-27، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 55-64

سید محسن پیرایش؛ محمدرضا اصفهانی