کلیدواژه‌ها = کوتاه‌شدگی ستون
تعداد مقالات: 2
2. آنالیز دقیق توالی ساخت و مقایسه ی آن با آنالیز متداول و روش تقریبی ضرایب اصلاح

دوره 32.2، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 81-92

علی خیرالدین؛ مجید قلهکی؛ محمد جلیل زاده افشاری