موضوعات = تونل سازی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل رفتارسنجی حفاری تونل مکانیزه در خاکهای دانه ای: مطالعه موردی متروی تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5692.2264

امیر حسن رضایی فرعی؛ مجتبی شیرزه حق؛ هوشنگ کاتبی