موضوعات = تحلیل غیرخطی سازه ها
تعداد مقالات: 6
2. ارائه ی یک دستور جریان خمیری برای اندرکنش خمش و برش در تیرها

دوره 36.2، شماره 2.2، تابستان 1399، صفحه 73-80

10.24200/j30.2019.52433.2476

مهدی شریفی؛ محمدتقی کاظمی