موضوعات = راه و ترابری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و تدوین شاخص های حمل و نقل اضطراری (مطالعه موردی: شریان های اصلی منطقه ی یک شهرداری تهران)

دوره 33.2، شماره 3.2، پاییز 1396، صفحه 117-125

10.24200/j30.2017.20114

سجاد گنجه ای؛ بابک امیدوار؛ بهرام ملک محمدی؛ خدیجه نوروزی خطیری