بررسی تاثیر فاصله ساختمان‌‌ها‌ و سختی خاک در اندرکنش چندگانه سازه - خاک - سازه در ساختمان‌های بلند

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان- سمنان -ایران

2 دانشگاه سمنان

3 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

چکیده

اثرات همزمان خاک و چندین سازه، به عنوان اندرکنش شهر– ساختگاه (سازه – خاک - سازه) شناخته می شود که در مناطق با تراکم ساختمانی زیاد بسیار مهم می باشد. به دلیل انتشار امواج بین سازه‌‌ها،‌ لحاظ اثر اندرکنش شهر– ساختگاه باعث تغییر در پاسخ‌‌ها‌ می گردد. در بررسی این موضوع پارامتر‌‌ها‌ی زیادی از جمله جنس خاک، میزان تراکم و نظم ساختاری شهری، ارتفاع ساختمان‌ها، شکل امواج زلزله و دوره تناوب اصلی سازه ها و خاک تاثیر دارد. در این تحقیق تاثیرات نوع‌خاک (تیپ بندی استاندارد 2800) و فواصل ساختمان‌‌ها‌ بر روی این موضوع در پاسخ‌‌ها‌ی بالای سازه و فونداسیون بصورت سه بعدی بررسی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان این نکته را بیان کرد که وجود سازه‌‌ها‌ در کنار یکدیگر با لحاظ اثر اندرکنش شهر– ساختگاه در خاک‌‌ها‌ی مختلف موجب کاهش پاسخ های شتاب سازه (میانگین 25 درصد) نسبت به حالت سازه منفرد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of buildings spacing and soil solidity influence in multiple structure - soil - structure interaction in high-rise buildings

نویسندگان [English]

  • Amir hossein Norouzi 1
  • mohsen gerami 2
  • reza vahdani 2
  • Abbas Sivandi pour 3
1 semnan university
2 semnan univercity
3 Assistant Professor of Civil-Earthquake Engineering, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
چکیده [English]

The simultaneous effects of the soil and several structures are known as the site-city interaction (structure-soil-structure interaction), which is very important in the areas with high construction density and has been considered by many scholars over the past two decades. Site-city interaction can influence the structure behavior due to the wave propagation between structures. In fact, it decreases the structure responses in some cases, while leading to an increase in some other cases. Many parameters play a role in assessing site-city interaction such as the gender of soil, number and arrangement of structures, height of buildings, shape of earthquake waves, and main period of structures and soil. The present study aimed to evaluate the effects of gender and solidity of the soil based on 2800 standards and building distances in site-city interaction in three dimensions. The influence of these parameters was assessed on foundation and top of structure responses including maximum acceleration values and Root Mean Square acceleration. SASSI 2000 software was used to model structures and soil and analyze the system. In this study, structural models were considered in both single structure and the ideal city (structural groups). The groups were 3×3 including nine identical structures. In the single model, the site-city interaction is not considered, and these effects are considered in the group model. Lumped-Mass Stick Model was used to model each structure and the soil, which was modeled in the software including a semi-infinite elastic environment with horizontal layering, located on viscoelastic half-infinitely semi-space. Based on the results, regarding the top of structure, the existence of structures alongside each other by considering site-city interaction effects in different soils resulted in decreasing the structural acceleration responses (25% average) compared to the individual structure site-city interaction effects, which increased by decreasing the soil stiffness (5-10% average). Further, the effects of multiple structure-soil-structure interaction decreased (10-15% average) by increasing the distance between structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple structure - soil - structure interaction
  • City effects
  • Soil solidity order
  • Site-City interaction
  • Waves propagation