ارزیابی مواجهه‌های نزدیک به تصادم شناور‌ها با درنظر گرفتن شناورهای غیرکنوانسیونی در شمال شرقی جزیره قشم

نوع مقاله: یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

3 مدیر ارتباطات دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی

4 کارشناس تجهیزات و مخابرات دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی

10.24200/j30.2020.53967.2604

چکیده

تصادم شناورها از مهمترین سوانح دریایی است که ایمنی تردد شناورها به ویژه در تنگه‌ها، آبراهه‌ها و آبهای ساحلی را تهدید می‌کند. به منظور پیشگیری از وقوع تصادم، ارزیابی مواجهه‌های نزدیک به تصادم حائز اهمیت است. داده سیستم شناسایی خودکار، امکان ارزیابی مواجهه‌های نزدیک به تصادم را در کشتی‌های باری و نفتی فراهم می‌کند. با این حال به علت عدم دسترسی به داده، تاکنون تحقیقات کمی درباره ارزیابی مواجهه‌های نزدیک به تصادم شناورهای فاقد این سیستم انجام شده است. از این رو مقاله حاضر بر روی ارائه مدلی به منظور شبیه‌سازی ترافیک شناورهای فاقد سیستم شناسایی خودکار، براساس روش شبیه‌سازی مونت کارلو، تمرکز دارد. همچنین برای تعیین تعداد مواجهه‌های نزدیک به تصادم مدلی براساس تئوری دامنه ایمن فازی ساخته شده است. در انتها، مواجهه‌های نزدیک به تصادم در دو حالت بدون و با در نظر گرفتن شناورهای فاقد سیستم شناسایی خودکار ارزیابی و نتایج مقایسه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of near miss ship collision with consideration Non-Conventional vessels in Northeast of Qeshm Island

نویسندگان [English]

  • Reza Edraki 1
  • Roozbeh Panahi 2
  • Hassan Akbari 1
  • Saeed Khorsandi 3
  • Mahdi Daneshjoo 4
1 Civil eng., Tarbiat Modares University
2 Assistant professor, Tarbiat Modares University
3 Marine Communications Management, Port and Maritime Organization
4 Marine Equipment and Telecommunications Expert, Port and Maritime Organization
چکیده [English]

Ship collision is one of the most important marine casualties threatening safety of vessels, especially in the straits, waterways and coastal waters. Such an accident, in addition to its financial losses, is associated with severe environmental consequences. In order to prevent the collision among vessels, evaluation of near miss collision is crucial. Near miss ship collision indicates vessels in an encounter course where collision would happen if no maneuver was performed, or such a maneuver was not successful. In other words, the event that although it doesn’t cause injury or damage, but it has potential impact that be transformed into an accident and cause damage or injury. This paper, which uses vessels’ Automated Identification System (AIS) data, for the first time, has been analyzed ship collision +in a crowded area of the Persian Gulf and also has applied the effect of non-conventional vessels on this type of analysis, resulted in mapping the density of near miss ship collision and identification of high-risk areas. In this study, firstly, commercial vessel AIS data was analyzed to obtain the main characteristics of traffic parameters. Then, a new approach is presented based on the data collected from field research and Geographic Information System (GIS) capabilities for generating traffic data non-conventional vessels. In the end, the number of near miss ship collision in two states is determined without and with consideration non-conventional vessels using the concept of safe domain. The results of the studies show that the consideration of non-conventional vessels has a significant effect on the increase in the number of near miss ship collision in the case study area, which is about 20% for the situation with low conflict severity and 23% for the situation with medium conflict severity and 15% for the situation with high conflict severity and 11% for the situation with highest conflict severity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Near miss ship collision
  • Ship domain
  • Non-conventional vessels
  • Automatic Identification System (AIS)
  • Geographic Information System (GIS)