بررسی تاثیر افزودن خرده پلاستیک ضایعاتی (PET) بر روی مشخصات مکانیکی و دوام کفپوش های بتنی ترافیکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس بین المللی کیش ، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله به تاثیر جایگزینی سنگدانه با 3%، 5%،10%، 15% و20% خرده پلاستیک ضایعاتی (PET) بر روی مشخصات مکانیکی و دوامی کفپوش‌های بتنی ترافیکی و کنترل این مشخصات با ضوابط موجود در آیین‌نامه‌های معتبر پرداخته شده است. آزمایش‌های انجام شده شامل آزمایش‌های وی‌بی، مقاومت‌های فشاری، کششی، خمشی، امواج اولتراسونیک، مقاومت ذوب و یخبندان و همچنین مقاومت سایشی بوده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با جایگزینی پلاستیک به جای سنگدانه تا حدود 3%، بعضی از خواص نظیر مقاومت کششی و خمشی بهبود یافته اما پس از 5% کاهش یافته است. استفاده از پلاستیک در درصدهای پایین، تاثیر چندانی بر روی درصد سایش و مقاومت در برابر چرخه ذوب ویخبندان نداشته است. همچنین نتایج آزمایشات مکانیکی و دوام کف پوش های بتنی با 3 % پلاستیک جایگزین سنگدانه ، توانسته‌اند کلیه الزامات کف پوش های ترافیکی موجود در آیین نامه را بر آورده سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Adding PET Scum on the Mechanical Properties and Durability of Concrete Block Pavement

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Ramezanianpour 1
  • Arsalan Ahmadnia 2
  • Moharram Dolatshahi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Graduated from Kish International Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the biggest environmental challenges in metropolitan areas around the world is removing or recycling waste materials. Waste management is an important issue in every country, while the use of plastics is has been increasing. Obviously, the effectiveness of sustainable development depends largely on the reduction of destructive activities to the environment, and today the use of renewable energies is a hot topic. One of the ways to reduce the degradation of nature is the use of waste in the industry, which is growing in the construction and concrete industry as one of the most widely used building materials. Considering the disadvantages of asphalt pavement, such as increased environmental pollution, high costs due to the price of oil, and viscoelasticity of bitumen, block pavements have been put forward as an alternative. This paper examines the effect of addition of PET scum on the mechanical properties and durability of concrete pavements in traffic. Concrete paving blocks were produced with 3%, 5%, 10%, 15% and 20% replacement aggregates with PET. The method of production of concrete paving blocks was in the form of two-layered masonry, and the test performed on concrete specimens included VB test, compressive strength, tensile strength, flexural strength, ultrasonic waves, freeze-thaw resistance, and wear resistance. The results showed that by replacing aggregate with plastic up to about 3%, some parameters such as tensile and flexural strength were improved, but beyond 5%, the mechanical properties decreased gradually. Also, the results showed that the use of plastic in low percentages did not have much effect on the abrasion resistance and the freeze-thaw resistance. This is despite the fact that the velocity of ultrasonic pulse waves did not change significantly in low replacement levels. Also, the results of mechanical tests and durability of concrete paving blocks with 3% plastic aggregates was able to meet all the requirements of the relevant standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • recycled fibers (PET)
  • concrete paving block
  • mechanical properties
  • Durability